Kiến Thức

Những thông tin cập nhật về công nghệ mới và sản phẩm mới trong ngành gia công kim loại, tự động hóa, intralogistics...

Kiến Thức 8
Tự Động Hóa

Robot ‘xâm chiếm’ các nhà máy

Đơn đặt hàng robot tại các công ty Mỹ tăng vọt 40% đầu năm 2022, trong bối cảnh doanh nghiệp chật vật tìm kiếm nhân công.