ROBOT HÀN

Công nghệ tiên tiến nhất ngành hàn.

ROBOT HÀN

6 Trục

Fd H5

FD-H5

Tải trọng: 5 kg | Số trục: 6 | Tầm với: 866 mm

Fd B6 1

FD-B6

Tải trọng: 6 kg | Số trục: 6 | Tầm với: 1445 mm

Fd B6L

FD-B6L

Tải trọng: 6 kg | Số trục: 6 | Tầm với: 2008 mm

Fd V8

FD-V8

Tải trọng: 8 kg | Số trục: 6 | Tầm với: 1437 mm

Fd V8L

FD-V8L

Tải trọng: 8 kg | Số trục: 6 | Tầm với:2006 mm

7 Trục

Fd B4S

FD-B4S

Tải trọng: 4 kg | Số trục: 7 | Tầm với: 1435 mm

Scroll to Top