ROBOT HÀN

Công nghệ tiên tiến nhất ngành hàn.

6 Trục

Robot Hàn 1

FD-H5

Tải trọng: 5 kg | Số trục: 6 | Tầm với: 866 mm

Robot Hàn 3

FD-B6

Tải trọng: 6 kg | Số trục: 6 | Tầm với: 1445 mm

Robot Hàn 5

FD-B6L

Tải trọng: 6 kg | Số trục: 6 | Tầm với: 2008 mm

Robot Hàn 7

FD-V8

Tải trọng: 8 kg | Số trục: 6 | Tầm với: 1437 mm

Robot Hàn 9

FD-V8L

Tải trọng: 8 kg | Số trục: 6 | Tầm với:2006 mm

7 Trục

Robot Hàn 11

FD-B4S

Tải trọng: 4 kg | Số trục: 7 | Tầm với: 1435 mm

Dự Án Thực Hiện Gần Đây:

Scroll to Top