Máy hàn điểm điện trở / hàn trạm / hàn bấm / hàn chập (spot welder) từ Dengensha TOA (Nhật Bản).