Máy hàn điểm điện trở / hàn bấm / hàn chập (spot welder) từ Dengensha TOA (Nhật Bản).

Scroll to Top