Máy hàn Welbee M350 / M350L / M500

Liên Hệ Với Chúng Tôi!

Máy hàn OTC Daihen với độ chính xác và chất lượng cao Máy hàn có thể thực hiện hàn hiệu suất cao cho phạm vi rộng từ máy bán tự động đến máy tự động bằng cách thực hiện điều khiển sóng tốt và tối ưu theo các ứng dụng được phân chia cẩn thận (tiêu chuẩn / tốc độ cao / mở rộng).
Welbee M500

Thông số kỹ thuật:

Welbee Specifications