Máy hàn bu lông / đinh tán / vít cấy (stud welder) từ nhà sản xuất Nihon Flash (Nhật Bản).