NW-150AH-III / NW-350AH-III

Liên Hệ Với Chúng Tôi!

Máy hàn plasma kỹ thuật số của Nippon Steel Welding.

  • Cài đặt kỹ thuật số cho các điều kiện hàn
  • Các tính năng tiêu chuẩn cho kết nối giao tiếp
  • Chất lượng cao và hàn tốc độ cao
  • Nhiều loại đuốc phù hợp với phương pháp sản xuất và cách sử dụng
  • Nhiều lựa chọn thiết bị tùy chọn

Nw Plasma